Loading...

Aksidan A Piton: Ene Tifi 3 An Finn Blésé Gravman

Enn tipti tifi 3 an finn blésé gravman dan ene aksidan la route zédi apré midi 20 oktob a cité CHA, lari Gérard Bax a Piton.

Station la police piton.

Station la police piton.

Dapré la police, tifi la finn renversé par ene motorcyclist kan li ti pe traverse chemin. Apré ki li finn blésé grav, finn amen li lopital le nord kot li finn admét. So léta la santé bien grav.

Motorcyclist la, ene abitan piton mem, liena 66 an, finn fer ene lalcol test ki ti negativ. La police finn ouvér ene l’enkét.

Loading...

Comments

comments