Loading...

Grand-Baie: Pooja, 39 An, Dir “Mo Mari Bat Mwa Toulezour Ek Maltret Mwa Pandan 16 An”

Pooja, ki ena 39 an ek 3 zanfan, inn apros nou azordi, Zedi le 16 Zanvie pou rakont nou so la mizer li pe pase avek so mari. Li dir nou ki so mari extra dominn li ek bat li. Li osi brul so bann linz ek maltret li.

Chek foto:

“Mo ti enn fam divorse ek kan monn konn li, mo ti deza ena enn garson. Malgre sa, linn marye avek mwa ek donn mwa enn nom madam. Apart sa li pann fer naryen pou mwa. Mo finn gengn 2 tifi avek li ek monn panse li pou vinn papa mo garson me zame linn donn li inportans,” Pooja rakonte.

Nou viktim dir ki tou letan li maltret so garson ek zour li. Li azoute ki so mari bat so garson. Li brul zot linz ek kass tou bann zafer. Pooja dir ki so mari bwar preske toulezur ek vinn tar lakaz. Gramatin kan li lever, li bat li ek li pa al travay. Li depann lo Pooja mem pou gengn kass.

Nou viktim dir: “Zis mwa ki travay kouma bef ek li pran kass avek mwa pou bwar. Mo ena 2 tifi ki dan form 4. Mo bizin nouri zot ek mo lavi pe vinn difisil avek sa monstre-la”. Pooja inn pran boukou kouraz pou montre so bann dimal an piblik.

Li dir ki li anvi piblik trouv sa maltretans-la ek konsey li ki li kapav fer. Azordi li enn fam batu ek linn desid pou pran aksyon me li pa kone kouma pou koumans so bann demars. Ki zot konsey li? Met enn komanter anba.

 

Loading...

Comments

comments