Loading...

[Photos] La-Grev Dilo Dan Riviere-du-Rempart: “Kouma pou viv san dilo? Bizin met dife partou”

Finn ariv enn insidan yer aswar, Samdi le 31 Desam, dan Riviere-du-Rempart akot ban vilazwa finn bar simin avek ros ek zot inn met dife pou montre zot fristrasion anver bann otorite konserne a-propo dilo dan zot l’andrwa.

Check foto:

Dapre informasion ki nou finn gegne, ban abitan Rempart mekontan apre ki pena dilo dan zot l’andrwa pandan 3 zour a la suiv. “Kouma nou pou fer l’ane san dilo? Kouma nou pou viv san dilo? Bann otorite pa konpran nou sitiasion. Bizin met dife partou,” enn abitan dir.

Sa problem-la li impe partou dan nou pey akot dilo pa pe koule. Ena plizir fami ek lakaz p soufer akoz mank dilo. Zot dir zot pa pe kapav netwaye, organiz reveyon ek fer fet akoz mank dilo.

“Nou program inn gate,” enn lot abitan dir nou. Lapolis finn bizin intervenir pou ki sa pa grandi. Tou inn retourn dan lord apre. Me zot pe met presion lo nou govenman pou azir ek zot espere gengn enn solision pli vit posib.

Ki sitiasion dilo kot zot? Met enn komanter pou exprim zot anba.

Loading...

Comments

comments